еДневник 2.0.PHP

ТЪРСЕНЕ

Клас:
Паралелка:
Идентификационен номер:
 

Идентификационият номер на ученика се образува от НОМЕРА му в клас, тире и ПОСЛЕДНТЕ ДВЕ цифри от ЕГН-то му: например 1-23 или 23-00.
Изберете класа, паралелката и въведете идентификационния номер на Вашето дете.
Ако желаете да видите примерни данни, като идентификационен номер въведете "demo"

nui_ruse@mail.bg